Entree0024 HorlogesNTvGhello gorgeousEmerceMuseumvisieSaar magazineLekker GezondWENDYZonder Meer MagazineDe OorlogskrantenWaidmannsheilPerry RhodankoffieTcacaoAntroposofie MagazineElsevierHSP MagazineStadstuinierenDe LinkTennis MagazineDe EerstelijnsBridge Magazine IMPAppartement & EigenaarMotoPlusOnkruidFilatelieCycling.be

NTvG 2020 - 26/27 Zelfgekozen Levenseinde

NTvG 2020 - 26/27 Zelfgekozen Levenseinde

NTvG 2020 - 26/27 Zelfgekozen Levenseinde

Mensen die zelf of met hulp van een dokter een eind aan hun leven maken zijn van alle tijden. Achterblijvers en artsen vragen zich vaak geschokt af waarom ze het deden, en of het te voorkomen was geweest. Relatief nieuw is de groeiende groep mensen die in overleg hun levenseinde willen kiezen. Hun motivatie is meestal duidelijk, de vraag is hier vooral of wij dokters het willen en/of kunnen faciliteren. En hoe geven we een objectief randje aan ons – vaak- subjectieve oordeel over de ernst en uitzichtloosheid van lijden? Ingewikkelde kwesties die, onder auspiciën van Joeri Tijdink en Bert Keizer, in dit nummer vanuit diverse invalshoeken worden benaderd.

€ 12,95

Op voorraad